Cadires salvaescales

Per a escales amb poca amplitud