Rehabilitació Finca per a ascensor – Poble Sec Barcelona

“Instal·lació d’ascensor de 320 kg, 4 persones per celobert, modificant instal·lació de llum i gas, creant nou armari de gas i instal·lacions per façana principal, nova centralització elèctrica, restaurar estucats d’escala.”