Notícies

Actualitat i novetats
Noves ajudes per a la millora de l'accessibilitat en la comunitat

Noves ajudes per a la millora de l’accessibilitat en la comunitat

Els informem que s’ha obert una convocatòria d’ajudes dins del programa “Sense barreres” de la Fundació Mutua de Propietarios (institució no lucrativa creada per l’asseguradora Mutua de Propietarios).

Es tracta d’ajudes per a la rehabilitació d’elements comuns per a la millora de l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, a la vivenda i el seu entorn, del que poden beneficiar-se edificis d’ús residencial a Barcelona i a l’Àrea Metropolitana.

El programa ofereix ajudes per a la instal·lació d’ascensors i supressió de barreres arquitectòniques. Les ajudes poden arribar al 50% de la inversió, amb un màxim de 30.000 euros o 15.000 euros en el cas de rebre altres ajudes per a les mateixes actuacions. És important destacar que aquesta ajuda és compatible amb altres que es rebin per part de les Administracions.

Les ajudes van destinades a les Comunitats de Propietaris d’edificis en règim de Propietat Horitzontal i les persones físiques o jurídiques propietàries d’edificis en règim de Propietat Vertical, sempre i quan resideixi, com a mínim, una persona amb mobilitat reduïda, una persona amb discapacitat o una persona més gran de 75 anys.

Com en altres convocatòries a la rehabilitació, les obres no han d’haver-se iniciat per poder accedir a aquesta ajuda.

Ja es poden presentar les solicituds d’ajuda per instal·lació d’ascensor i d’elements d’accessibilitat

La convocatòria està oberta fins el 15 de desembre de 2018, tot i que es podrà tancar abans en caso d’esgotar el pressupost. Per aquest motiu, la nostra recomanació és no demorar la solicitud.

Per més informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

Dades de contacte

Ramase, S.A.
La Ciencia, 20
08850 Gavá (Barcelona)
Tel 24h: 93 638 96 20
ramase@ascensoresramase.com

Presupuesto sin compromiso

Gracias por contactar con nosotros

Ha ocurrido un error.

Sending your message...